Les DessertsGlace Artisanale au Lait de Chévres                                           5 Euros


Crumble aux  Pommes Tièdes, Glace Vanille Boubon                    6 Euros      


Baba au Rhum                                                                          6 Euros   


Tiramisu                                                                                   6 Euros


Tarte Tatin                                                                               5 Euros